Korttidsvistelse

Solkattens Korttids/Fritidshem finns på adressen Lasarettsgattan 65 i Gällivare. 
 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS

Korttidsvistelse ska erbjuda dels den funktionshindrade personen miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga därigenom kan beredas avlösning i omsorgs/omvårdnadsarbetet.

Korttidshemmet är utformat för att vara så hemlikt som möjligt och utifrån den enskildes behov planeras aktiviteter. Personerna som vistas på korttidshemmet får den hjälp de behöver med sin omvårdnad som de behöver av personalen på korttidshemmet. Denna insats kan också vara en träning inför eget boende, vilket också kan framkomma i en genomförandeplan om hur insatsen ska se ut.

Insatsen på korttidshemmet baseras på dygnsbeslut, och dessa dygn kan vara regelbundet återkommande eller som en lösning vid akuta behov.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Solkattens Fritids har korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Rätt till korttidstillsyn har barn/ungdomar före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov såsom sommarlov. Korttidstillsynen verkställs efter beslut av handläggare och hänsyn skall tas till den enskildes behov och ska präglas av en trygg situation och en meningsfull pedagogisk sysselsättning