Handikappföreningar i Gällivare/Malmberget

Handikappföreningar
I Gällivare finns olika handikappföreningar, dessa ger stöd och hjälp till sina medlemmar. De kan anordna olika aktiviteter och sprida information till allmänheten, andra organisationer och myndigheter.  

I HSO Gällivare, handikappföreningarnas samarbetsorgan,  ingår följande föreningar:

Astma/allergiföreningen i Gve-Mbgt

Demensföreningen i Gällivare kommun

Gällivare-Malmbergets diabetesförening  

Gällivare-Malmbergets FUB  

Gällivare Klippan (sektion i FUB)

HRF Hörselskadades förening i Gällivare kommun

Hjärtlung Gällivare

Neuroförbundet Gällivare-Malmberget

Reumatikerföreningen Gällivare

Strokeföreningen Gällivare

I Gällivare finns även DHR som inte är med i HSO, DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder