Pedagogteamet LSS

Om någon som bor i gruppbostad eller har insatsen bostad med särskild service vill utveckla sina färdigheter i vardagen så kan bland annat personen, närstående, gode man, personal samt kommunens hälso- och sjukvårdspersonal ta kontakt med pedagogteamet.

Genom pedagogiska arbetsmetoder kan vi tillsammans med personalen vara ett stöd för personen med funktionsnedsättning.

Klicka här för mer information om Pedagogteamet