Boende med särskild service LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Om boende till personer med funktionsnedsättning

Det är kommunens  LSS-handläggare som tar emot ansökan, utreder och fattar beslut om du har rätten att få ett sådant boende. Du kan få information om aktuell LSS-handläggare via kommunens växel, tel: 0970-180 00.

Bostad med särskild service enligt LSS är ett boende för vuxna med funktionsnedsättning. Insatsen kan ges i form av gruppbostad eller som serviceboende.

I Gällivare finns 8 gruppbostäder och 1 stöd och serviceboende. Bostäderna finns centralt, på Mellanområdet och Forsheden

  • Tranbärets gruppbostad
  • Björkens gruppbostad
  • Föreningsgatans gruppbostad
  • Fjällsippans gruppbostad  
  • Sjöjungfruns gruppbostad
  • Fjällripans gruppbostad
  • Forshedens gruppbostad
  • Granbacka gruppbostad
  • Stöd- och serviceboende