Boende socialt stöd (SoL)

Boende socialt stöd finns för personer som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende. Du bor i din egen lägenhet men har tillgång till gemensamhetslokaler med kök, tv-rum vilket underlättar social kontakt med andra.

Boendeformen ska stödja dig så att du kan utvecklas mot ett mer självständigt liv med en fungerande vardag.

Medarbetarna inom Socialt stöd arbetar utifrån två evidensbaserade förhållningssätt när de enskilda ges stöd i det dagliga livet;

  • Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik, som används på främst livsstilsområdet. Det huvudsakliga målet är att hjälpa människor till förändring och innefattar såväl ett förhållningssätt som strategier. Metoden bygger på samarbete, där individens autonoma ställning är vägledande.

  • ESL-pedagogiken (Ett självständigt liv) är ett program för träning av sociala färdigheter vid schitzofreni där målet är att lära den enskilda att leva med de svårigheter och funktionsnedsättningar som sjukdomen orsakar. Genom ESL-pedagogikens strukturerade sätt att bemöta vardagssvårigheter, att lösa problem och att träna färdigheter underlättas och utvecklas i det dagliga livet för de enskilda.

 

Strandvillan 

Strandvillan är ett boende med 14 lägenheter som är centralt belägen med gångavstånd till affärer, apotek, simhall, bibliotek, grönområde och busshållplats.

 

 

Malmbacken

Malmbacken är ett hyreshus med 11 lägenheter som ligger i ett lugnt bostadsområde en bit ifrån centrala stan. Med promenadavstånd till livsmedelsaffär, vårdcentral och busshållplats.