Anhörigkonsulent

Vårdar eller stöder du någon som inte klarar av sin tillvaro på egen hand? Då  kanske du har behov av att få prata med någon utomstående, få råd och vägledning  eller få information om Socialtjänstens verksamheter. Kanske du vill träffa andra anhöriga i samma situation, eller  behöver mer kunskap om  sjukdom, funktionshinder mm. Ta gärna kontakt med mig så kan jag hjälpa till.

Anhörigkonsulenten är en serviceinsats.

Anhörigkonsulenten erbjuder bland annat:

  • Råd och stöd
  • Information om socialtjänstens verksamhet
  • Enskilda samtal
  • Kontakt med andra anhöriga
  • Informationsdagar och föreläsningar

Vilka dagar och  tider nås anhörigkonsulenten?

Anhörigkonsulent nås måndag - fredag via telefon 070-655 05 60, mail eller personligt besök antingen på kontoret eller hembesök.