Anhörig till en närstående med Demenssjukdom

Just nu har vi ingen Anhöriggrupp pågående, men detta är vår allra största målgrupp och behovet är stort.

Vårdar eller stöttar du en närstående med Demenssjukdom och känner att du skulle vilja träffa andra i samma situation? Kontakta Anhörigkonsulent så samordnar vi en Anhörigträff/grupp