Stöd till anhöriga

Närmare var femte person i vuxen ålder i Sverige, vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det är drygt 1,3 miljoner personer. Av dessa är 900,000 i förvärvsaktiv ålder.

Även om det ofta känns bra och meningsfullt att ge omsorg och stötta en närstående så ökar risken för egen ohälsa i relation till omfattningen av den omsorg som ges. Många anhöriga kan känna sig väldigt trötta och ensamma i sin situation. Det kan handla om en livskamrat som drabbats av sjukdom eller olycka, en förälder som behöver ditt stöd eller kanske ditt barn eller syskon som drabbats av psykisk ohälsa.

Oavsett vilken diagnos, situation din närstående drabbats av finns vi på Anhörigstödet här för att hjälpa dig att bli en hållbar anhörig, även den som hjälper och stöttar kan behöva stöd. Vi finns som ett stöd för alla Anhöriga från 18 år och uppåt.

Hos oss kan du exempelvis få:

  • information om vad det finns för hjälp och stöd i din kommun
  • boka in ett enskilt samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva din situation
  • råd och stöd i anhörigfrågor
  • delta i anhöriggrupp, anhörigcafé, föreläsningar eller studiecirklar
  • Må Bra aktiviteter

Vår ambition är att du skall få stöd som är anpassat för dig och dina behov. Därför pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla anhörigstödet.

Biståndsbedömda insatser: Stöd som riktar sig till din närstående men som indirekt blir ett stöd för dig som anhörig kan vara olika former av avlösning, som avlösning i hemmet, korttidsvistelse eller växelvård. De här insatserna är behovsprövade vilket betyder att din närstående måste ansöka om dessa.