Pensionärsservice

 

Om Pensionärsservice   
För att kunna nyttja kommunens Pensionärsservice krävs att samtliga i hushållet är 68 år fyllda. Det spelar ingen roll om man har hemtjänst eller inte. Personalstyrkan består av två heltidsanställda samt personer som via Arbetsförmedlingen är i arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Antalet kan därför variera från vecka till vecka.

Tjänsterna som Pensionärsservice erbjuder ligger utanför de lagstyrda insatserna som utförs inom hemtjänsten och som kommunen är ålagd att utföra. Som kund till Pensionärsservice behöver du tillhandahålla förbrukningsmaterial/utrustning som behövs för att vi ska kunna utföra den tjänst du beställer (exempelvis rengöringsmedel, verktyg, glödlampor m.m).

Mål:
Vi som utför tjänster inom Pensionärsservice är väl medvetna om att vi befinner oss i en annan människas hem och vi gör allt för att du ska få ett så respektfullt bemötande som möjligt. Vi vill att du ska känna dig trygg med oss och vara nöjd med det arbete vi utför. Vi lyssnar på dina önskemål och bestämmer sedan tillsammans vad som ska utföras och på vilket sätt det kan göras. Vi försöker alltid vara så flexibla och tillmötesgånde som möjligt.

Tystnadsplikt
Vi som arbetar på Pensionärsservice är skyldiga att följa sekretesslagen, vilket innebär att vi inte pratar eller skriver om den enskilda människans personliga förhållanden (t.ex sjukdomar, familjesituationer etc).

Våra tjänster och priser

Städning/snöskottning m.m.

Pris: 155 kronor/påbörjad timme

 • Snöskottning (bron, till soptunna och brevlåda)
 • Fönsterputsning
 • Storstädning (ej flyttstädning)
 • Veckostädning
 • Garderobsstädning
 • Frakta bort sorterat avfall i form av enstaka kartong eller kasse (ej hushållssopor) (måste få plats i personbil)
 • Rengöring Kyl/Frys
 • Spisrengöring
 • Strykning
 • Gräsklippning
 • Krattning

Fixaren

Pris: 95 kronor/påbörjad timme

 • Byte av glödlampor
 • Uppsättning av tavlor, hyllor m.m.
 • Kontroll av brandvarnare, byte batteri
 • Andra mindre små jobb

 Inköp/ärenden

Pris: 85 kronor/tillfälle, ställe

 • Handla
 • Apoteksärenden
 • Bankärenden

Vi har tyvärr inte möjlighet att, i våra fordon, erbjuda dig transport till och från ställen du önskar besöka.  

Sällskap/social samvaro

Pris: 85 kronor/påbörjad timme

 • Promenader
 • Fika

Innan du beställer en tjänst

Tänk på att noga fundera igenom vad du vill ha hjälp med innan du gör din bokning. För att vi ska kunna planera bra och vara effektiva vill vi att du, när du beställer städuppdrag, preciserar hur många rum du vill att vi städar, hur många fönster du vill att vi putsar osv. Vi har inte möjlighet att utföra sysslor utöver din bokning. Faktura kommer med posten efter slutfört arbete. Observera att vi inte tar emot kontanter!

Våra ordinarie tider

Våra tjänster utförs:
måndag - torsdag 07.00 - 15.30.
Fredagar 07.00 - 14.30.

Bokning och information
Vardagar (ej klämdagar) 07.15 - 10.00 
Tel: 0970-81 88 61