Kontaktinformation grupplokaler

Hemtjänsten Södra 0970-818 612
Hemtjänsten Nära 0970-818 565
Hemtjänsten Norra /Malmberget 0970-818 633
Hemtjänsten Norra /Skaulo 0970-503 71
Hemtjänsten Östra /Ullatti 0970-818 342
Hemtjänsten Östra /Hakkas/Nattavaara 0970-818 866
Hemtjänsten Östra /Dokkas 0970-818 910
Hemtjänsten Resursenheten  0970-818 658 
Stödenheten  0970-818613