Kvalitetssäkring

Varje år i april gör äldreomsorgen en enkätundersökning i syfte att fånga ett nöjdindex bland brukare och/eller närstående. Enkäterna lämnas i första hand till brukaren men där brukaren inte kan föra sin talan lämnar vi enkäten till angiven närstående som företräder. Enkätundersökningen är en del av kvalitetssäkringen i verksamheten.