Färdtjänst

Regionala kollektivtrafikmyndigheten tar över handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst

1 januari 2015 tog Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) över ansvaret även för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst från Gällivare kommun.

Vad betyder det för dig? Din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst skickas till RKM och hanteras av deras handläggare. Din resa beställer du som tidigare på telefon 0926-756 77.

 

För mer information kontakta Regionala kollektivtrafikmyndigheten på telefon 0926-752 77,

RKM, Smedjegatan 19, 972 32 Luleå, e-post: fardtjanst@rkmbd.se eller hemsida: www.rkmbd.se/fardtjanst