Socialt innehåll

Gruppboende

Kontinuerligt återkommande aktiviteter på gruppboendena är bl a:
Sittgymnastik, utevistelser, promenader, bakning tillsammans med den enskilde/boende, social samvaro i form av att läsa tillsammans, spela spel, sjunga och spela bingo m m. Palt- och surströmmingsfester.

Husaktiviteter

Varje vecka:
Aktiviteter planeras och genomförs varje vecka.

En gång i månaden:
Gudstjänst. PRO/Träskfolket sjunger. 

Årligt återkommande aktiviteter:
Högtidsfirande.
Luciatåg av och med de enskilda/boende.