Hedgården

Vår verksamhet

Äldreomsorgen på Hedgården omfattar verksamhet i form av särskilt boende
Hedgården har lägenheter/boenderum
Gruppboende: Apelkvisten och Björkmannen.
Servicehus: Björken och Cedern.

Vårt arbete för att nå socialnämndens kvalitetsmål

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten med bland annat en enskild/anhörig enkät samt möjlighet att lämna in synpunkter kring vår verksamhet via särskild blankett som finns på enheterna. Denna blankett följs upp av socialnämnden.

Samverkan med den enskilde/anhöriga

Kontinuerliga träffar med enskild/anhörig samt vid uppföljningar av individuella genomförandeplaner.
För varje enskild utses en stödperson.

Boendemiljö

Hedgårdens äldreboende ligger i ett naturskönt område med närhet till naturen på övre heden i Gällivare.


Kontakt:

Enhetschef
Susann Ahnqvist
Tel: 0970-818 424
E-post

Servicehus

Björken/Cedern: 0970-818 819

Nedre gruppboendet:
Apelkvisten: 0970-818 824

Övre gruppboendet:
Björkmannen: 0970-818 822

Kontakt med Sjuksköterska

Besöksadress:
Hedgården
Wennerströmsvägen 10
982 35 Gällivare