Socialt Innehåll

Aktiviteter på Älvgården
På Älvgården finns det olika aktiviteter, vissa i samverkan med föreningar och svenska kyrkan. T ex sång- och musik, dans samt andakt

Varje vecka
Studieförbundet Vuxenskolan har aktiviteter tillsammans med boende; högläsning, sångstunder, samtal. Svenska kyrkan har andakt en gång i veckan. Någon från sjukhuskyrkan kommer varje Tisdag och har högläsning med boende. Ett anhörigkök, där anhöriga med sin närstående kan koka kaffe och umgås.Vid bra väder utevistelse med boende. 


Planerade aktiviteter