Kontakt arbetsterapeuter sjukgymnaster

Rehabs samordningstelefon kommer att införa telefontider måndag-fredag kl 8.00-9.30 fr.o.m 2021-03-01.

Telefonnummer till rehabaktörer
Samordningstelefon
072-227 89 13