Hemgångsteamet

Hemgångsteamet är en ny enhet inom hemvården, riktad till personer som har drabbats av sjukdom eller olycka som har krävt sjukhusvård eller vistelse på korttidsenhet. Teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor och de erbjuder rehabilitering och/eller vård- och omsorg i hemmet under upp till tre veckor efter hemgång. Insatser från hemgångsteamet beviljas av biståndshandläggare.Hur ansöker jag om hjälp?

Kontakta socialtjänstens biståndsenhen
Tel: 0970-818 000

Kontakt:

Avdelningschef
Sandra Keinström Rynbäck
Tel: 0970-818 622
E-post

Enhetschef hemgångsteamet
Malin Olofsson
Tel: 0970-818 743
E-post

 

Hur ansöker jag om hjälp?
Kontakta socialtjänstens biståndsenhen
Tel: 0970-818 000