Nämnden

Överförmyndarnämnden ska se till att de som är förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag på ett bra sätt. Genom överförmyndarnämndens tillsyn motverkas rättsförluster för underåriga samt för de som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken.

Överförmyndarnämnden har inte någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Inger Junkka (S)
Viceordförande: Isabelle Ödetyd (V)
Ledamot: Jan Hollström  (M)

Ersättare:
Johannes Reinfors (V)
Birgitta Heldeskog (S)
Stig Nordqvist (NS)

Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar 2020

25 februari kl. 09.00
12 maj kl. 09.00
4 september kl. 09.00
13 oktober kl. 09.00
1 december kl. 09.00