Blanketter och informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial och blanketter för dig som önskar bli god man eller förvaltare eller som redan är god man, förvaltare eller förmyndare.

Alla blanketter är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster. För att få tillgång till materialet behöver du ha programmet Adobe Reader.

Skip Navigation Links.
Collapse InformationInformation
Information till särskilt förordnad vårdnadshavare.pdf
God man och förvaltare i relation till andra aktörer.pdf
Vad kan en god man kan göra för dig.pdf
Vad gör en god man och förvaltare.pdf
Checklista god man förvaltare.pdf
Bankärrenden för vuxen med god man.pdf
Bankfrågor förr ställföreträdare för barn och vuxna.pdf
Bevaka rätt i dödsbo.pdf
Barns tillgångar.pdf
Collapse Förmyndarnas ansökningsblanketterFörmyndarnas ansökningsblanketter
Ansökan om samtycke till placering.pdf
Ansökan om uttag från spärrad bankräkning.pdf
Ansökan samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning.pdf
Ansökan befrielse eller förenklad redovisning.pdf
Ansökan om samtycke driva rörelse.pdf
Ansökan om samtycke till egendomens fördelning.pdf
Collapse Ställföreträdarnas ansökningsblanketterStällföreträdarnas ansökningsblanketter
Ansökan om uttag från spärrad bankräkning.pdf
Blankett överförmyndarspärr.pdf
SKL förslag till ersättning 2018.pdf
Ansökan om samtycke till fastighetsförsäljning.pdf
Ansökan om avsägelse av uppdraget som ställföreträdare.pdf
Ansökan om befrielse från redovisning eller förenklad redovisning.pdf
Ansökan om samtycke till egendomens fördelning.pdf
Collapse Redogörelse av sitt uppdragRedogörelse av sitt uppdrag
Sluträkning.pdf
Redogörelse för nedlagt arbete.pdf
Redogörelse för nedlagt arbete SFV.pdf
Årsräkning.pdf
Utbildningsmaterial - Att upprätta årsräkning .pdf
Timoredovisning.pdf
förteckning.pdf
Checklista till årsräkning och sluträkning.pdf
Bilagor till årsräkning och sluträkning.pdf
Körjournal.pdf
Kvittenslista.pdf
Handkassa och utbetalningar till huvudmannen.pdf
Collapse Ansökan om god man eller förvaltareAnsökan om god man eller förvaltare
Ansökan om god man eller förvaltare.pdf
Collapse Anmälan om behov av god man eller förvaltareAnmälan om behov av god man eller förvaltare
Anmälan om god man eller förvaltare.pdf
Collapse För dig som vill bli god man eller förvaltare- Intresseanmälan och lämplighetsintygFör dig som vill bli god man eller förvaltare- Intresseanmälan och lämplighetsintyg
Intresseanmälan och lämplighetsintyg.pdf
Collapse Blanketter - Ensamkommande barnBlanketter - Ensamkommande barn
Redogörelse -ensammakommande barn.pdf
Vägledning god man för ensamkommande barn.pdf
Körjournal.pdf
Förteckning - ensamkommande barn.pdf
Kvittenslista.pdf