Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt bistånd

På Biståndsenheten handläggs bland annat försörjningsstöd (tidigare socialbidrag).

Handläggarna som jobbar med ekonomiskt bistånd har ingen telefontid, utan träffas säkrast på morgonen mellan 8.30-9.30.

Vem kan få försörjningsstöd?

Den som inte med egna medel kan försörja sig kan i vissa fall ha rätt att få försörjningsstöd (socialbidrag) utbetalt. Försörjningsstödet prövas individuellt och beräknas utifrån hushållets sammansättning, kostnad för boende m m. Gällivare kommun följer den av regeringen beslutade riksnormen.

Arbetet med att ta beslut i ärenden som rör försörjningsstöd är myndighetsutövning och står under tillsyn av IVO (Inspektionen för vård & omsorg). Vidare ger socialstyrelsen ut anvisningar och riktlinjer till kommunerna när det gäller handläggningen av försörjningsstödet. Socialstyrelsen ger även ut information som riktar sig direkt till medborgarna om rätten till försörjningsstöd.

Försörjningsstöd söker du/ni genom att fylla i ansökan. Ansökan kan hämtas och lämnas i kommunens huvudenté, ansökan kan också skickas via post till Gällivare kommun.

Om man får ett beslut som man vill överklaga
De flesta beslut som omfattar ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd går att överklaga, om man är misnöjd över beslutet och/eller om man anser att handläggaren inte har tagit hänsyn till något i sitt beslut.

Beskrivning för hur du överklagar hittar du här.

För dig som är utsatt för våld
Endast bild.Handläggare ekonomiskt bistånd

Träffas säkrast:
Måndag kl 8.30--9.30
Tisdag kl 8.30-9.30
Onsdag kl 10.30-11.30
Torsdag kl 8.30-9.30
Fredag kl 8.30-9.30

Tel: 0970-818 000 (vxl)