Särskilt förordnad vårdnadshavare

Alla barn i Sverige ska ha en vårdnadshavare. Ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vi söker dig som vill hjälpa ett eller flera ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ensamkommande barn placeras av socialnämnden, oftast i ett av kommunens HVB-hem (Hem för vård eller boende), men kan också vara placerade i familjehem.

Socialnämnden ansvarar för placeringen och en socialsekreterare följer upp att barnet får den omsorg och vård som det behöver under placeringen.

Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att du, istället för en förälder, ansvarar för barnets personliga förhållanden. Det betyder att du i samarbete med barnets socialsekreterare ser till att barnet får så bra omvårdnad, vård och fostran som möjligt.Tel: 0970-818 000 (vxl)

Besökstid bokas per telefon med familjerättssekreteraren.  Besök och samtal är kostnadsfria. Sekretess gäller.

Träffas säkrast måndag till fredag kl 8.30-9.30

Besöksadress:
Föreningsgatan 1
hitta.se *

Postadress:
Gällivare Kommun
Socialförvaltningen
Familjerätten
982 81 GÄLLIVARE

Fax:
0970-818 492