Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrarna att gemensamt hitta former för hur man vill lösa umgänget, boendet och vårdnaden för barnets bästa. I samarbetssamtalet är det barnets bästa som skall komma i främsta rummet. Det innebär att "tvister" kan lösas utanför domstol. Genom att föräldrarna samarbetar ger föräldrarna barnet möjlighet att klara av livsföringen på ett bra sätt, barnet mår bra och utvecklas positivt.

Föräldrarna skall fortsätta som föräldrar till sina gemensamma barn trots att de själva inte längre lever tillsammans. 

Samarbetssamtalet kan leda fram till en överenskommelse eller ett avtal.
Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Sekretess gäller.
Besökstid bokas per telefon med familjerättssekreteraren.

Överenskommelse eller avtal

Samarbetssamtalet kan leda till att föräldrarna gör en överenskommelse eller tecknar ett avtal.

Överenskommelse:

Den ska inte godkännas av socialnämnden. Man kan inte heller gå till domstol med den och kräva att motparten fullföljer den.

Överenskommelsen kan vara muntlig eller skriftlig. Många föräldrar vill för sin egen skull skriva ner sin överenskommelse för att ha den som stöd för minnet.

Avtal:

Istället för en överenskommelse kan samtalet leda till att föräldrarna skriver ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge. Ett sådant avtal blir bindande (som en dom i domstol) och kan verkställas om:
- det är för barnets bästa
- föräldrarna är överens 
- socialnämnden godkänner det av föräldrarna kommit överens om
- det är skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna
- det är utformat så att det går att prövas och verkställa i domstolTel: 0970-818 000 (vxl)

Besökstid bokas per telefon med familjerättssekreteraren.  Besök och samtal är kostnadsfria. Sekretess gäller.

Träffas säkrast måndag till fredag kl 8.30-9.30

Besöksadress:
Föreningsgatan 1
hitta.se

Postadress:
Gällivare Kommun
Socialförvaltningen
Familjerätten
982 81 GÄLLIVARE

Fax:
0970-818 492