Faderskap

Fastställande av faderskap

När en kvinna får barn och är ogift, frånskild eller änka ska man fastställa faderskapet. Det gör man hos familjerätten. Syftet med det är att klargöra vem som är pappa till barnet.

Familjerätten kontaktar alla nyblivna föräldrar efter att det inkommit en underrättelse från skatteverket om nyfött barn. Därefter skrivs vanligen faderskapsbekräftelsen på av föräldrarna vid ett besök hos handläggaren på familjerätten.

När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen oftast mycket enkel. Bekräftelse av faderskap sker skriftligen vid familjerätten. Det går bra att skriva på faderskapsbekräftelsen redan under graviditeten, de blivande föräldrarna kontaktar då själva den kommun där modern är folkbokförd.

Gemensam vårdnad

Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. För barn till ogifta föräldrar är blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare men i samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras även senare vid familjerätten eller hos skattemyndigheten.

Gemensam vårdnad - vad innebär det?

Häva faderskap

Det händer i vissa fall att faderskap visar sig vara felaktiga. Man kan då vända sig till domstol och begära att få faderskapet hävt. Står det klart för såväl modern som den äkta mannen att en annan man är far till barnet kan den äkta mannens faderskap hävas samtidigt som den andre mannens faderskap bekräftas.

Detta kan ske antingen vid domstol eller utan särskild process genom socialnämndens medverkan. I det sistnämnda fallet ska också den äkta mannen godkänna bekräftelsen.Tel: 0970-818 000 (vxl)

Besökstid bokas per telefon med familjerättssekreteraren.  Besök och samtal är kostnadsfria. Sekretess gäller.

Träffas säkrast måndag till fredag kl 8.30--9.30

Besöksadress:
Föreningsgatan 1
hitta.se

Postadress:
Gällivare Kommun
Socialförvaltningen
Familjerätten
982 81 GÄLLIVARE

Fax:
0970-818 492