Adoption

Du som vill adoptera ska kontakta familjerätten. Du får där information om obligatoriska föräldrautbildningen, väntetid och kostnader. Efter genomförd föräldrautbildning får du också en blankett för att ansöka om medgivande och kort information om utredningen.  

Utredning

En utredning om lämpligheten hos den eller de som vill adoptera görs sedan av familjerätten. Utredningen påbörjas först efter att du gått den obligatoriska utbildningen. Sedan är det socialnämnden som prövar frågan om medgivande.

Auktoriserade adoptionsorganisationer

Socialnämndens medgivande gäller för att ta emot ett barn med medverkan av någon av de adoptionsorganisationer som är auktoriserade av Myndigheten för internationella adoptioner (MIA).
Läs mer på MIAs webbplats

Enskild adoption

Om den sökande har särskilda skäl att inte anlita en auktoriserad organisation, utan vill genomföra en så kallad enskild adoption, till exempel av ett släktingbarn, ska MIA pröva om detta är godtagbart.

Adoption av barn från Sverige

När det gäller adoption av barn från Sverige eller barn från länder som inte undertecknat 1993 års Haagkonvention ska frågan om adoption prövas av tingsrätten.

Socialförvaltningens handläggning är kostnadsfri, däremot får man betala för ansökan hos domstolen. Tel: 0970-818 000 (vxl)

Besökstid bokas per telefon med familjerättssekreteraren.  Besök och samtal är kostnadsfria. Sekretess gäller.

Träffas säkrats måndag till fredag kl 8.30--9.30

Besöksadress:
Föreningsgatan 1
hitta.se

Postadress:
Gällivare Kommun
Socialförvaltningen
Familjerätten
982 81 GÄLLIVARE

Fax:
0970-818 492