Familjerätt

Familjerätten

Familjerätten arbetar i huvudsak med frågor som är reglerade i föräldrabalken (FB) rörande barns vårdnad, boende och umgänge, faderskap och adoption. Familjerätten erbjuder föräldrar telefonrådgivning samt samarbetssamtal, upprättar avtal gällande vårdnad, boende och umgänge. Utför på uppdrag av domstolar samarbetssamtal, vårdnads-, boende- och umgängesutredningar och sk "snabbyttranden". Vi utreder dessutom personer som är intresserade av att vara kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem.
För ytterligare information:

Du är välkommen att kontakta någon av socialförvaltningens familjerättssekreterare. Vi nås säkrast på telefontid måndag till fredag mellan kl 08.30 - 09.30.

Familjerätten arbetar med BARNS BEHOV i fokus

  • Alla beslut som fattas skall utgå ifrån BARNETS bästa.
  • Familjerätten tar BARNETS PARTI.
  • BARNET har rätt att komma till tals och bli lyssnad till utifrån ålder och mognad.
  • Det finns inga andra intressen som kan/ska gå före BARNETS, inte rättvisa mellan föräldrar och inte föräldrars behov av barnet.
  • BARNET separerar inte från sina föräldrar, det är vuxna som separerar från varandra.
  • Båda föräldrarna är viktiga för BARNET.
  • BARNET skall aldrig behöva välja förälder.
  • BARN mår bra av att föräldrar samarbetar och hittar gemensamma lösningar.

Barnperspektiv - Barnets Fokus

Vad gör man om man inte kan komma överens?

Det är viktigt för barnet att föräldrarna är överens om hur frågor om vårdnad, boende och umgänge ska lösas. När en fråga hamnar i domstol blir tvisten lätt mer konfliktfylld än vad den annars skulle vara. Förutsättningarna för samarbetet ska fungera i framtiden är också bättre om föräldrarna själva kan komma fram till en överenskommelse om hur deras barn ska ha det än om avgörandet överlämnas till domstol. Enligt 6 kap 5 § föräldrabalken tittar domstolarna på hur samarbetet mellan föräldrarna fungerar och hur barnet blir påverkat om det inte fungerar. 

Om föräldrarna inte kan komma överens i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge gällande barnet finns det möjlighet till samarbetssamtal. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till de föräldrar som vill ha stöd/hjälp att hitta bra lösningar utifrån barnets behov.Enhetschef Barn och familj
Tel: 0970-818 000 (vxl)

Samordnare Barn och familj
Tel: 0970-818 000 (vxl)

Besökstid bokas per telefon med familjerättssekreteraren.  Besök och samtal är kostnadsfria. Sekretess gäller.

Träffas säkrast måndag till fredag kl 8.30 - 9.30

Besöksadress:
Föreningsgatan 1
hitta.se

Postadress:
Gällivare Kommun
Socialförvaltningen
Familjerätten
982 81 GÄLLIVARE

Fax:
0970-818492