Familjerådgivning

 

GÄLLIVARE 

Familjerådgivningen har uppehåll i sin verksamhet till och med 2023-10-02.


Till Familjerådgivning kan man vända sig om man är bosatt i Gällivare Kommun och behöver samtala med någon utomstående

 Anledningar till att kontakta mig är till exempel olika former av relationsproblem som...

  • när ni har svårt att prata med varandra 
  • när ni är oense om dina/mina/våra barn
  • när ni grälar alldeles för mycket
  • när det sexuella samlivet inte fungerar
  • när den ena eller båda vill separera
  • när det känns svårt att bli ensam
  • när du som vuxen behöver reda ut relationer till närstående
  • när ni behöver information om praktiska frågor i samlevnaden

Småbarnsföräldrar! Er relation är barnens miljö.

Livet förändrars när man får barn. Hur gör man för att behålla kärleken i det nya familjelivet när två blir tre? Det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Svårigheter att kommunicera kanske visar sig på olika sätt. Man kanske inte är nog tydlig med vad man vill, lyssnar inte ordentligt på varandra och då kan det lätt bli missförstånd. Känner ni igen er så är ni välkomna att samtala om detta. 

Hur går det till?
Ni mailar eller ringer själva och gör tidsbeställning. Ni kan kontakta mig för parsamtal, familjesamtal, enskilt samtal eller med någon annan i ert nätverk. I samtalet får ni möjlighet att tala om den aktuella situationen och anledning till att ni söker er till Familjerådgivningen. Varje samtal varar cirka 1-1,5 timme och vi gör upp tillsammans om eventuella fortsatta samtal. Avsikten med samtalet är att erbjuda förutsättningar som bidrar och underlättar förändring i den riktning ni önskar.

Verksamheten kännetecknas av frivillighet, sträng sekretess och möjlighet till anonymitet.

 Tel: 0970-818 000 (vxl)

Besöksadress:
Familjerådgivningen
Åkerbärsvägen 6/Hedgården ingång F
982 35 Gällivare
Tel: 0970-818 934 - lämna meddelande på telefonsvarare

E-post: familjeradgivningen@gallivare.se

Avgift: Ingen avgift