Kontakt:

Du kan gärna kontakta oss via e-post i frågor som inte är brådskande.
E-post

Enhetschef Barn och ungdom, Familjerätt, Familjerådgivning, LSS
Tel: 0970-818 000 (vxl)

Enhetschef Vuxen, Ekonomiskt bistånd, Äldreomsorg, Anhörigcenter
Tel: 0970-818 000 (vxl)

Fax: 0970-818492