Kontakt:

Du kan gärna kontakta oss via e-post i frågor som inte är brådskande.

e-post

Enhetschef Barn och ungdom, Familjerätt, Familjerådgivning,LSS
Ann-Christin Backman
Tel: 0970-818 312

Enhetschef Vuxen, Ekonomiskt bistånd, Äldreomsorg, Anhörigcenter
Nasiha Hidic
Tel: 0970-818 159

Fax: 0970-818492