Akut hjälp, Socialjour

Brådskande socialtjänstärenden utanför ordinarie kontorstid

Du som har akuta sociala problem och inte kan vänta till socialtjänsten öppnar kan ringa 0970-818 212 för att komma i kontakt med socialtjänstens beredskapspersonal. Socialtjänsten ringer därefter upp dig. All personal som du pratar med har absolut sekretess och tystnadsplikt.

  • Ger allmänhet och myndigheter upplysning och rådgivning i sociala frågor
  • Ansvarar för socialtjänstens insatser vid akuta sociala problem.

Beredskapen är till både för privatpersoner och för myndigheter som behöver komma i kontakt med socialtjänsten i brådskande ärenden utanför ordinarie öppethållande.