Valet 2022

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Här informerar vi om valet i allmänhet och kommunvalet i synnerhet.

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen:

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är folkbokförd i kommunen eller länet
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du har varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Valmyndigheten.se - Läs mer om Valet 2022, hur du kan rösta och viktiga datum