Granskningar 2022

Skip Navigation Links.
Collapse Granskning upphandling och inköpGranskning upphandling och inköp
Granskning av upphandlingar och inköp - slutdokument.pdf
Granskningsrapport, upphandling och inköp, Gällivare 2022.pdf
Granskning 1 - ekonomistyrning inom socialnämndens ansvarsområde.pdf
Granskning 2 - Uppföljning av placerade barn och unga.pdf
Granskning 3 - kommunens arbete med att beakta barnkonventionen.pdf
Granskning underhåll kommunen fastigheter.pdf
Granskning-av-kommunstyrelsens-uppsiktsplikt-signed-4640249.pdf
Grundlaggande-granskning-av-barn-och-utbildningsnamnden-ar-2022-signed-4640199.pdf
Grundlaggande-granskning-av-kommunstyrelsen-ar-2022-signed-4642439.pdf
Grundlaggande-granskning-av-Norrbottens-E-namnd-ar-2022-signed-4640141.pdf
Grundlaggande-granskning-av-overformyndarnamnden-ar-2022-signed-4638989.pdf
Grundlaggande-granskning-av-socialnamnden-ar-2022-signed-4640104.pdf
Grundläggande granskning - Kommunstyrelsen 2022.pdf
Grundläggande granskning - Norrbottens e-nämnd 2022. Gällivare kommun.pdf
Grundläggande granskning - Socialnämnden, Gällivare 2022.pdf
Grundläggande granskning - Valnämnden, Gällivare kommun, 2022.pdf
Grundläggande granskning - Överförmyndarnämnden, Gällivare 2022.pdf
Grundläggande granskning BUN, Gällivaer kommun 2022.pdf
Gve Rapport delårsgranskning 2022 signerad.pdf
Missiv bisysslor Gällivare 2022.pdf
Missiv-Underhall-av-komunens-fastigheter.-signed-3576999 (1) (1).pdf
Rapport 1.pdf
Rapport 2.pdf
Rapport 3.pdf
Rapport kommunstyrelsens uppsiktsplikt, Gällivare 2022.pdf
Rappport, Uppföljande granskning av socialnämndens fakturahantering och, Gällivare 2022.pdf
Revisionsplan Gällivare 2022.pdf
Revrapport signerad GEH gve 2022.pdf
Slutlig rapport - Intern kontroll över anställdas bisysslor Gällivare kommun.pdf
Uppfoljande-granskning-av-socialnamndens-fakturahantering-och-attestrutin-signed-4640274.pdf
Utlåtande, Delårsrapport Gve 2022.pdf