Granskningar 2021

Skip Navigation Links.
Förvärv av Dundret Gällivare Fjällanläggning AB - 2021 (3).pdf
Granskning God ekonomisk hushållning 2021.docx (3).pdf
Grundläggande granskning - Barn- och utbildningsnämnden 2021.pdf
Grundläggande granskning - Kommunstyrelsen 2021.pdf
Grundläggande granskning - Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2021.pdf
Grundläggande granskning - Socialnämnden 2021.pdf
Grundläggande granskning - Överförmyndarnämnden 2021.pdf
Gällivare - Granskning av delårsrapport 2021.pdf
Gällivare Rapport årsredovisning 2021.pdf
Missiv attest inom socialnämnden Gällivare 2021.pdf
Missiv E-nämnden Gve -21.pdf
Missiv Framtidens äldreomsorg Gällivare 2021.pdf
Missiv förvärv av Dundret Gällivare 2021.pdf
Missiv grundläggande granskning barn- och utbildningsnämnden Gällivare 2021.pdf
Missiv grundläggande granskning kommunstyrelsen Gällivare 2021.pdf
Missiv grundläggande granskning miljö-, bygg- och räddningsnämnden Gällivare 2021.pdf
Missiv grundläggande granskning socialnämnden Gällivare 2021.pdf
Missiv grundläggande granskning överförmyndarnämnden Gällivare 2021.pdf
Missiv Informationssäkerhet Gällivare 2021.pdf
Missiv Likvärdig skola Gällivare 2021.pdf
Missiv pensionshantering Gällivare 2021.pdf
Missiv Samhällsomvandlingen Gällivare 2021.pdf
Missiv uppföljande granskning av rektorns pedagogiska ledarskap Gällivare 2021.pdf
Missiv uppföljande granskning avfallshanteringen Gällivare 2021.pdf
Missiv Ägarstyrning Gällivare 2021.pdf
Pensionshantering och redovisning Gällivare, 2021 (1).pdf
Revisionsrapport - Framtidens äldreomsorg Gällivare kommun 2021.pdf
Revisionsrapport - Likvärdig utbildning G-vre 2021.pdf
Revisionsrapport - Uppföljande granskning rektorns pedagogiska ledarskap - kvalitetssäkring.pdf
Revisionsrapport Avfall Gällivare 2021.pdf
Revisionsrapport Granskning av socialnämndens fakturahantering och attestrutin - Gällivare kommun 2021.pdf
Revisionsrapport Informationssäkerhet Gällivare 2021.pdf
Revisionsrapport Samhällsomvandling Gällivare 2021.pdf
Revisionsrapport Ägarstyrning - Gällivare kommun 2021.pdf
Utlåtande, Delårsrapport Gve 2021.pdf