Granskningar 2019

Skip Navigation Links.
Collapse Granskningar 2019Granskningar 2019
Revisionsapport Granskning av årsredovisning 2019.pdf
Revisionsberättelse 2019 Gve.pdf
Revisionsrapport - Det kommunala aktivitetsansvaret 2019.pdf
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2019.pdf
Revisionsrapport - Hantering av avgifter inom socialtjänsten 2019.pdf
Revisionsrapport - Insatser för att motverka oegentligheter.pdf
Revisionsrapport - Krisberedskap avseende vattenförsörjning.pdf
Revisionsrapport - Rektorernas uppdrag och förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet.pdf
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av brand- och skalskydd vid äldreboenden och skolor.pdf
Revisionsrapport - Uppföljande granskningar.pdf
Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2019.pdf
Revisionsrapport Barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med Gällivare kommuns socialtjänst och skola.pdf
Revisionsrapport Fördjupad grundläggande granskning - Socialnämnden 2019 .pdf
Collapse Slutdokument 2019Slutdokument 2019
Slutdokument - Det kommunala aktivitetsansvaret 2019.pdf
Slutdokument - Hantering av avgifter inom socialtjänsten .pdf
Slutdokument - Rektorernas uppdrag och förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet.pdf
Slutdokument - Skrivelse Fördjupad grundläggande granskning-Socialnämnden 2019 .pdf
Slutdokument - uppföljande granskning av brand- och skalskydd vid äldreboenden och skolor.pdf
Slutdokument ansvarsutövande 2019.pdf
Slutdokument- Barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med Gällivare kommuns socialtjänst och skola.pdf
Slutdokument- Översiktlig uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar.pdf
Slutdokument-Insatser för att motverka oegentligheter.pdf
Slutdokument-Krisberedskap avseende vattenförsörjning.pdf
Slutdokument-Uppföljande granskning It-verksamhet, upphandlingsverksamhet och fastighetsförvaltning.pdf
Utlåtande - Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2019-08-31.pdf