Granskningar 2018

Skip Navigation Links.
Barn och unga - handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.pdf
Delårsrapport - Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2018-08-31.pdf
Revisionsberättelse för 2018 .pdf
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018.pdf
Revisionsrapport - granskning av Årsredovisning 2018 .pdf
Revisionsrapport anläggningsredovisning 2018.pdf
Revisionsrapport Attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande organisation.pdf
Revisionsrapport Avtal och projektsamarbete med Visit Gellivare Lapland 2018.pdf
Revisionsrapport Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen 2018 .pdf
Revisionsrapport Områdesvisa Infrastruktursatsningar 2018.pdf
Revisionsrapport Samverkan Socialnämnden och Överförmyndarnämnden 2018.pdf
Revisionsrapport tillgänglighet och service 2018.pdf
Revisionsrapport, Tillämpning av delegationsregler 2018.pdf
Slutdokument - E-nämndens ansvarsutövande under år 2018.pdf
Slutdokument - Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018.pdf
Slutdokument - Valnämndens ansvarsutövande under år 2018.pdf
Slutdokument Anläggningsredovisning 2018.pdf
Slutdokument Attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande organisation 2018.pdf
Slutdokument Avtal och projektsamarbete med Visit Gellivare Lapland 2018.pdf
Slutdokument barn och unga Barn och unga – handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 2018.pdf
Slutdokument jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen 2018.pdf
Slutdokument Områdesvisa Infrastrukturinvesteringar 2018.pdf
Slutdokument Samverkan – socialnämnden och överförmyndarnämnden 2018.pdf
Slutdokument service och tillgänglighet 2018.pdf
Slutdokument Tillämpning av delegationsregler Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2018 .pdf