Granskningar 2015

Skip Navigation Links.
Delårsrapport 2015 revisorernas bedömning.pdf
Granskning av delårsrapport 2015.pdf
Revisionsberättelse för år 2015 .pdf
Revisionsrapport behörigheter och loggkontrol.pdf
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2015.pdf
Revisionsrapport Hantering av investeringsprojekt .pdf
Revisionsrapport Hemsjukvården.pdf
Revisionsrapport Informationsöverföring och kommunikation med Landstinget .pdf
Revisionsrapport internkontroll avseende barnomsorgsavgifter.pdf
Revisionsrapport krisberedskap inom för- och grundskola.pdf
Revisionsrapport Palliativ vård .pdf
Revisionsrapport Samordnad fastighetsförvaltning för Gällivare kommun och Top bostäder.pdf
Revisionsrapport systematiskt kvalitetsarbete och garanterad undervisningstid i grundskolan.pdf
Revisionsrapport upphandling inom SAM- och SOT-förvaltningarnasverksamheten.pdf
Revisionsrapport Vikariehantering.pdf
Slutdokument behörigheter och loggkontroll.pdf
Slutdokument granskning av kommunens och bostadsföretagets fastighetsförvaltning .pdf
Slutdokument hantering av större investeringsprojekt.pdf
Slutdokument Hemsjukvård.pdf
Slutdokument internkontroll avseende barnomsorgsavgifter .pdf
Slutdokument krisberedskap inom för- och grundskola.pdf
Slutdokument Palliativ vård .pdf
Slutdokument Systematiskt kvalitetsarbete och garanterad undervisningstid.pdf
Slutdokument Uppföljning av informationsöverföring och kommunikation med landstinget .pdf
Slutdokument upphandlingsverksamheten inom SAM- och SOT-förvaltningarna.pdf
Slutdokument vikariehantering.pdf