Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Gällivare kommuns högst beslutande organ. Ledamöterna till kommunfullmäktige väljs var fjärde år.