Protokoll

Gällivare kommun är på väg att byta dokument- och ärendehanteringssystem samt system för hemsida. Samtidigt upplever vi problem med visningen av protokoll som är utlagda på hemsidan. Av den anledningen är de protokoll som är publicerade för åren 2019-2022 inte åtkomliga från hemsidan.

Vid önskemål om att ta del av protokoll går det bra att kontakta registrator eller nämndsekreterare inom Nämnd- och utredningsavdelningen, via kommunens växel. 0970-818 000

Äldre publicerade protokoll och gymnasienämndens finns tillgängliga och vi kommer att arbeta för att hitta en lösning för att publicera alla protokoll på nytt.