Kommunfullmäktige 14 december

Här kan du läsa vilka ärenden som behandlas vid sammanträdet 14 december.

Länk till ärendelista