Mandatfördelning

I Gällivare består kommunfullmäktige av 35 ledamöter som vart fjärde år väljs genom allmänna val. Under period 2022-10-15 - 2026-10-14 är mandatfördelningen; Socialdemokraterna 9, Moderaterna 11, Vänsterpartiet 4, Sverigedemokraterna  5, Miljöpartiet 5, Sjukvårdspartiet 1. Kommunfullmäktiges presidium under innevarande mandatperiod består av ordförande Gerd Silverhav (S), vice ordförande Lena Lindberg S) och andre vice ordförande Kurt Kalla (M).