Bli leverantör

Hitta affärsmöjligheterna i kommunens upphandlingar

Kammarkollegiet har tagit fram ett par filmer som i korthet beskriver offentlig upphandling. Mer information om vilka regler som gäller finns på Konkurrensverkets webbsida.

När kan jag som företag kontakta Gällivare kommun?​

Innan en upphandling påbörjas kan man kontakta den förvaltning där behovet finns. Du kan även kontakta ansvarig upphandlare för att informera om ditt företag och dina produkter.

Vid upphandlingen: förbered er och svara bara på det vi frågar efter!

När upphandlingen är annonserad kan kommunkationen endast ske via upphandlingssystemet. Därför är det viktigt att du alltid ställer dina frågor i god tid och förbereder ditt anbud noggrannt. Alla företag är välkomna att lämna in anbud. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett ifall anbudsgivaren har varit ramavtalsleverantör tidigare eller är med för första gången.Vi använder oss av TendSign upphandlingsstöd där upphandlingsprocessen är elektronisk. I TendSign hämtar du förfrågningsunderlag, ställer frågor och lämnar anbud.

Att tänka på

  • Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i ditt anbud.
  • Undvik att lämna information som inte efterfrågats.
  • Undvik att lämna egna bilagor om det inte är begärt.
  • Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet måste förkastas.
  • Gå igenom samtliga ska-krav i upphandlingen och se till att de uppfylls.​
  • Vi kan aldrig hantera för sent inkomna anbud. Lämna alltid in anbuden i god tid!​