Upphandlingar

Centrala inköpsfunktionen samordnar och genomför varu-, tjänste- och entreprenadupphandlingar till kommunens verksamheter och bolag samt upprättar avtal. Avdelningen fungerar även som rådgivande till hela den kommunala verksamheten.

Upphandlingarna uförs i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Gällivare kommuns samtliga upphandlingar inklusive förfrågningsunderlag publiceras hos Mercell Opic, se länk nedan.

Pågående upphandlingar Kontakt:

Upphandlingsansvarig
Christian Sundvall
Tel: 0970-818 291
E-post

Upphandlare
Anita Ödalen
Tel: 0970-818 200
E-post

Inköpscontroller/Upphandlare
Hannah Edenbrink
Tel: 0970-818 021
E-post

Upphandlare
Mikael Eliasson
Tel: 0970-818 964
E-post

Upphandlare
Hanna Nedergård Zetterkvist
Tel: 818 205, 072-598 83 88
E-post