Transportdispenser

Transportdispenser för tunga och/eller breda transporter inom Gällivare kommun hanteras av teknikavdelningen på Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Information om Gällivares vägnät tillexempel bärighetsklasser ex. BK2 finns dessa registrerade på NVDB (nationell vägdatabas) som tillhandahålls av Trafikverket och uppdateras av samtliga Svergies kommuner och Trafikverket.

Så här använder du kartverktyget i NVDB:

  • Välj "Se Sveriges vägar på karta"
  • Gå till rutan längst ut till höger, "Välj vad du vill se i kartan"
  • I rullisten väljer du "Bärighet"
  • Placera pekaren på kartan och zooma in (zoom-verktyget finns både under rullisten och i den gröna listen i det vänstra hörnet på kartan).

Om transporten bara berör en kommun (oavsett vilka vägar du tänker köra på) ska du skicka din ansökan till Gällivare Kommun. När transporten berör flera kommuner ska du skicka din ansökan till Trafikverket.

Gällivare kommun har ingen egen ansökningsblankett utan vi rekommenderar att använda Trafikverkets blankett som finns att hitta via denna länk: Trafikverkets blankettOBS! Det går inte spara data som anges i det här formulär. Skriv ut det ifyllda formuläret, om du vill ha en kopia. 

Det går att skicka blanketten via vår epost transportdispenser@gallivare.se och via brev, märk med transportdispenser.

Notera att

  • Vid transporter som är högre än 450 cm, bredare än 450 cm och längre än 30 m transporter ska ett färdvägsintyg bifogas.
  • Vid tunga transporter med last krävs även ett avsändarintyg. Avsändaren av lasten ska intyga vad det är för last, vilka dimensioner den har (längd, bredd, höjd) samt vikt och tyngdpunkt på lasten m.m.


Kontakt:
transportdispenser@gallivare.se

Vid frågor, kontakta:

Niklas Nyberg, driftingenjör
Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000

Publikationer om transportdispenser (Trafikverkets publikationsdatabas)

Dispenstransporter - en handbok (pb nr 2011:057)