Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

 

Avveckling av restriktioner i steg 4 – den 29 september 2021:

 • Deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster i hyrd lokal tas bort.
 • Regler om maxantal per sällskap tas bort för serveringsställen inomhus.
 • Konserter tillåts på serveringsställen inomhus.

Kommunen är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd, och utövar tillsammans med polisen även den omedelbara tillsynen över servering av alkoholdrycker.

Reglerna om servering och försäljning av alkohol finns i alkohollagen (2010:1622).
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som ska motverka alkoholrelaterade skador och olägenheter. Därför reglerar alkohollagen villkoren för att servering av alkohol ska få ske. Det krävs tillstånd för att servera alkohol i vinstsyfte och både den som är innehavare av serveringstillstånd samt den lokal som serveringen ska ske i ska vara lämpliga enligt alkohollagen. Det får inte heller uppkomma alkoholpolitiska olägenheter genom serveringen av alkohol.

Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) krävs inte serveringstillstånd om serveringen uppfyller följande kriterier:

 • 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 • 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Vid barförsäljning krävs serveringstillstånd för slutet sällskap

Handläggningstider från det att en komplett ansökan föreligger tills dess att beslut meddelas är:

 • Tillfällig servering till slutet sällskap                                      10 dagar
 • Tillfällig servering till allmänheten                                         1-3 månader
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap                           1-3 månader
 • Stadigvarande servering till allmänheten                              1-3 månader

 

Ansökningsavgifterna för de olika typerna av tillstånd är:

 • Tillfällig servering till slutet sällskap                                      1 271 kronor
 • Tillfällig servering till allmänheten                                         3 755 kronor
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap                           8 107 kronor
 • Stadigvarande servering till allmänheten                              9 558 kronor

 Bankgiro: 754-1576, skriv avsändare i meddelanderutan.

 

Här finner du Gällivare kommuns regler för serveringstillstånd

Länk till utbildningsmaterial Alkohollagen och ansvarsfull alkoholservering


Kontakt:

Alkoholhandläggare

Ingela Paulisdotter
Tel: 0970-818 538
ingela.paulisdotter@gallivare.se