Lotteritillstånd

För att sälja lotter måste föreningen ha ett tillstånd. Detta får du genom att fylla i någon av nedanstående blanketter. Du kan även kontakta lotterihandläggaren i Gällivare kommun.

Blanketter Lotteritillstånd

Registrering för lotteri enl 9 § spellagen


När föreningen lämnar in sin ansökan ska följande handlingar alltid finnas med:

  • föreningens verksamhetsberättelse
  • föreningens stadgar
  • kopia på protokoll där det framgår vem som är lotteriföreståndare i föreningen

Tillståndet kostar ca. 400 kr och löses ut på posten.

Länk till Spellagen (SFS nr: 2018:1138)

Vem kan söka tillstånd?

Svensk juridisk person som är ideell förening och som…

  • Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet
  • Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
  • Inte vägrar inträde som medlem
  • För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Vem kan inte söka tillstånd?

  • Privatpersoner
  • Affärsidkare
  • Företag

Ansökan lämnas till:

Gällivare kommun
Lotteritillstånd
Tingshusgatan 8-10
982 81 GällivareKontakt:

Lotterihandläggare
Caroline Persson
Tel: 0970-818 106