Rådet för social hållbarhet

Gällivares Råd för social hållbarhet ersätter från och med 2017 det Folkhälsoråd som varit verksamt i kommunen. Rådet för social hållbarhet  är ett rådgivande samverkansorgan som representeras av ledamöter från kommun, landsting, polismyndighet, arbetsförmedling och svenska kyrkan. 

Rådets uppdrag är att gemensat arbeta för att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa utan orättfärdiga skillnader. Rådet ska arbeta för ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum vilket kräver tillit och förtroende för varandra, hög tolerans och delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Rådet har till uppgift att samordna, analysera och, inom sina egna verksamheter, driva det gemensamma arbetet för ett socialt hållbart Gällivare. 

Rådet träffas fyra ggr/år och efter vart möte skrivs protokoll.

Ledamöterna i Rådet för Social hållbarhet är:

Gällivare kommun
Birgitta Larsson: Kommunstyrelsens vice ordf. (Rådets ordf. )
Lars Alriksson: Repr. från oppositionen (Rådets vice ordf.) 
Monica Flodström: Kommundirektör
Andreas Pääjärvi: Säkerhetschef
Mariann Gustafsson: Integrationsstrateg
Folkhälsostrateg


Samverkanspartner
Birgitta Andersson Falck: Repr. Folktandvården/Region Norrbotten
Birgitta Engrund Sohlberg: Repr. Primärvården/Region Norrbotten 
Stefan Thyni: Repr. Polismyndigheten
Per-Anders Ruona: Repr. Arbetsförmedlingen  
Anders Bondesson: Repr. Svenska kyrkan 

Saknas Repr. Försäkringskassan
Saknas Repr. Migrationsverket Kontakt:

Ordförande i Rådet för social hållbarhet
Birgitta Larsson
Tel: 0970-818 194

Strateg Social hållbarhet
Tel 0970-818 445