Stöd, råd och hjälp

Är det något du vill fråga om, något du funderar på?
Är du orolig eller bekymrad för någon?
Kanske ett barn, en mamma eller pappa, en kompis eller någon annan som du bryr dig om.
Eller kanske du inte mår så bra själv.
Nedan är några som kan stödja dig:

PÅ DAGTID:
Ring kommunens växel tel. 818 000 för att nå:

  • Socialtjänstens socialsekreterare
  • Samtalsbyråns familjerådgivare
  • Grundskolans och gymnasieskolans kuratorer

Ring Region Norrbotten, Gällivare lasaretts växel tel. 190 00 för att nå:

  • Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP): 194 47
  • Ungdomsmottagningen tel. 190 86

VID AKUT ORO - DAGTID
SOS 112
Psykiatriska kristeamet, tel. 0970-194 26

PÅ HELGER OCH HELGDAGAR
Socialjouren, tel. 0970-818 212

DYGNET RUNT
Polisen, tel. 114 14
Psykiatriska kristeamet, tel. 0970-194 26
SOS 112

ANDRA KONTAKTER
Föräldrar Mot Narkotika (FMN), Gällivare, tel. 070-389 49 06
Svenska kyrkan Gällivare Malmbergets pastorat, tel. 0970-755 30
Barnens Rätt i Samhället (BRIS), tel. 116 111
IOGT-NTOs hjälplinje, tel. 020-80 80 80