Metoder/Aktiviteter

 
Här kommer några av de drogförebyggande metoder och aktiviteter som finns i kommunen:

Familjen
Broschyren  "Att umgås med barn" har framtagits till stöd för småbarnsföräldrar.

Kommunens erbjudande om föräldrastöd har upphåll pga personalbrist.

Kommun och polisen samarbetar för att på ett tidigt stadium upptäcka ungdomar i risk för utanförskap/brottsutveckling etc. Om ungdomen påträffas i en miljö/händelse som orsakar oro för ungdomen, erbjuder polisen och kommunen vårdnadshavare och ungdom ett s.k. "orosamtal".    

Barn/Unga 
Fritidsgården Polar har utvecklat sina rutiner för att tidigt upptäcka och ingripa om barn befinner sig i riskzon. De arbetar med att se över sina arbetssätt så att de bättre följer det som forskning visat effektivt och givetvis det som kommunens unga vill ha. Ett tätt samarbete sker med Ungdomskonsulenter och Ungdomsrådet.

Kommunen och landstinget samarbetar för att barn med sammansatta behov snabbt och effektivt ska få rätt stöd (Norrbus).

Kommunen har personal utbildade i en metod som hjälper unga personer att hantera aggressioner och förbättra sin impulskontroll. 

Kommunen och polisen samarbetar kring uppsökande verksamhet på kvällar och helger och för att erbjuda medling till unga lagöverträdare och brottsoffer.

Ett samarbete pågår också mellan kommun, polis och systembolag för att motverka langning.  

Skola
Skolframgång är en skyddande faktor. Skolk är en riskfaktor. Ett riktat arbete pågår för att minska skolfrånvaro och få tillbaka de unga som idag inte kommer till skolan.   

Fritid
Ett antidopingsarbete pågår med kommunens Gym. 

Samhället
I det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) samarbetar kommunen och polisen. Gemensamma handlingsplaner framtas för att förebygga att ungdomar hamnar i droger och kriminalitet och för att förbygga krogrelaterat våld. BRÅ  är en arbetsgrupp som styrs av Rådet för social hållbarhet där kommunledningen samverkar med ledningen inom Polisen, Region norrbotten/Gällivare Hälsocentral, Arbetsförmedlingen, och Svenska kyrkan.