VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Om räddningstjänsten ser ett akut behov av att informera allmänheten vid olyckor sänds ett viktigt meddelande ut via tyfoner som finns i Gällivare, Malmberget ock Koskullskulle. Signalen ljuder i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder, ljuder i 7 sekunder och upprepas under cirka två minuter. Första måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00 testas larmet och följs av signalen att faran är över (30-40 sek lång sammanhängande signal).

När tyfon ljuder, ska man:
• Gå inomhus
• Lyssna på radio, Sveriges radio P4 alt. på TV och SVT:s text-TV sidan 599
• Stänga dörrar, fönster och ventilationer
• Inte gå ut förrän du hör signalen "Faran över" med en 30 sekunder lång signal

För mer information kan man ringa det nationella informationsnumret 113 13 eller följa informationen på www.krisinformation.se
Information kommer också finnas på Gällivare kommuns hemsida och berört företags hemsida.