Stöd och hjälp

För dig som känner oro

Det försämrade säkerhetsläget i Europa kan skapa oro. Ibland kan det vara skönt att prata med någon om hur det känns. Det finns flera organisationer i Sverige som erbjuder stöd via telefon, chatt eller e-post, bland annat Röda korset, Svenska kyrkan och Jourhavande medmänniska. Du som hanterar oro kan även få råd om hur du kan agera via följande länkar:

Barn och unga är särskilt utsatta

Alla reagerar olika i oroliga tider. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Barn och unga är särskilt utsatta och kan ha många tankar kring vad som händer i omvärlden just nu. Det är viktigt att du som vuxen tänker på hur du pratar med barn som känner och uttrycker oro.

Migration och flyktingmottagning

Migrationsverket har samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten. Från Gällivare sett så har Boden närmaste servicecenter för att ansöka om till­fäl­ligt skydd enligt mass­di­rek­tivet.

För dig som vill hjälpa till

Föreningar, organisationer och frivilliga

I och med den situation som uppkommit erbjuder LKAB sponsring till det lokala föreningslivet som ordnar aktiviteter för barn och unga. Primärt till de föreningar som har befintligt sponsorsamarbete med LKAB.

Maila er ansökan till: sponsring@lkab.com
Ange: föreningens namn, kontaktperson och en någorlunda detaljerad beskrivning av den aktivitet ni vill göra och ev. kostnader som det kan innebära.
Har du frågor? Kontakta:
Anna Skogh
0980-726 28

Flera frivilligorganisationer samordnar olika hjälpinsatser. 

 

Ukraina och läget i omvärlden  |  Krisberedskap  |  Other languages

Polarbibblo har vi sammanställt en sida med länkar till nyhetsmedia som vänder sig till barn