Ukraina och läget i omvärlden

Krisberedskap  |  Stöd och hjälp  |  Other languages

Sidan uppdateras löpande

På denna sida hittar du länkar till myndigheter som informerar om läget i Europa och vad du kan göra för att bidra eller dämpa oro. 

Gällivare kommun följer den aktuella händelseutvecklingen i Ukraina och har, tillsammans med övriga myndigheter i länet, en höjd beredskap för situationen och fortsätter att noggrant omvärldsbevaka och följa utvecklingen.

Samlad information från säkra källor om det aktuella läget

Krisinformation.se
Samlingssida med krisinformation från svenska myndigheter (krisinformation.se)

Informationsverige.se
Länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Information om vad privatpersoner, myndigheter och företag kan behöva tänka på i dagens säkerhetspolitiska läge (msb.se)

Försvarsmakten
Säkerhetsläget i närområdet (forsvarsmakten.se)

Regeringen
Regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina (regeringen.se)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Samlade svar på frågor om situationen i Ukraina och jodtabletter (stralsakerhetsmyndigheten.se)

Tro inte på allt du läser och dela inte okritiskt

Vid kriser och allvarliga händelser är det viktigt att du är källkritisk och inte sprider vidare rykten och desinformation. Ta i första hand del av den information som finns på ansvariga myndigheters webbplatser.

Skyddsrum

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige i olika typer av byggnader. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns en karta över alla skyddsrum i Sverige. Där finns även svar på de vanligaste frågorna om skyddsrum.