Räddningsstipendium

2020

Räddningsstipendium 2020

Stipendiets syfte är att förebygga antalet olyckor i samhället genom att belysa de goda insatser som gjorts i samband med en olycka eller i det förebyggandet arbetet. Stipendiet syftar också till att öka medborgarnas vardagliga civilkurage i att hjälpa en annan människa, miljön eller värdefull egendom.

Urvalskriterier: Stipendiet ska uppmärksamma en person, förening eller organisation som i en tapper insats gjort allt den kan för att hjälpa en annan medmänniska, miljön eller egendom vid en olycka eller som aktivt, målmedvetet och strukturerat arbetar med att förebygga olyckor. Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar.

Årets räddningsstipendium tilldelas Gällivare civila fjällräddarföreningen med motiveringen:

Genom att verkligen göra skillnad på liv och död ger de sig ut i alla väder och tar sig fram i svår terräng för att undsätta dem som hamnat i nöd. Frivilligt ger de sig ut på räddningsuppdrag då de flesta andra stannar hemma. Årets räddningsstipendium tilldelas Gällivare civila fjällräddarförening för den enastående insatsen då man efter flera dagars sökande hittade den försvunne älgjägaren i Killinge-området. Den förvunne personen hittades dessutom helt oskadd.